Ohjeita asukkaalle

Sisään muuttaminen

”Asuntoon on huolettomampi muuttaa, kun hoitaa mahdollisimman monet asiat jo etukäteen.”

Muuttoilmoitus
Muuttoilmoitus on tehtävä välittömästi muutettaessa. Muuttoilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Sinun on syytä myös ilmoittaa osoitteesi muutos esimerkiksi työ- ja opiskelupaikkoihin, pankeille ja muille vastaaville tahoille.

Muutosta ilmoittaminen isännöitsijälle ja talohuoltoon
Sinun on muuttoilmoituksen tekemisen lisäksi ilmoitettava muutostasi myös isännöitsijälle ja talohuollolle. Tarkistathan, että olet siis ilmoittanut muutostasi vähintään näihin kolmeen paikkaan: www.muuttoilmoitus.fi (posti ja maistraatti), isännöitsijä ja talohuolto.

Kotivakuutus
Varmistathan jo ennen muuttamista, että sinulla on voimassaoleva kotivakuutus. Täysarvokotivakuutuksen on oltava voimassa koko vuokrasuhteen ajan.

Muuttopäivä
Muuttopäivä on kuukauden ensimmäinen arkipäivä, ellei sopimuksessa ole muuta sovittu.

Asunnon kunnon tarkastaminen
Tarkasta asunto/huone ja jos löydät korjattavaa tai huomautettavaa, katso korjaustaulukosta, mihin tahoon sinun pitää ottaa yhteyttä. Tarkista lisäksi heti palovaroittimen toimivuus.

Soluhuoneeseen muuttaminen
Muuttaessasi soluasuntoon, otathan huomioon, että asunnossa asuu muitakin, joiden koti asunto myös on. Luonnollisesti yhteisissä tiloissa on tällöin elämisen jälkiä ja kaapeissa tavaroita. Soluasuntoon muutettaessa on sovittava muiden asukkaiden kanssa yhteisistä pelisäännöistä (siivousvuorot, tavaroiden säilytyspaikat jne.), jotta asuminen yhdessä sujuu mahdollisimman mukavasti.

Vuokrasuhteen irtisanominen ja pois muuttaminen

”Vuokrasuhteen päättyessä ja pois muuttaessa on syytä hoitaa hommat kunnialla loppuun asti, jotta seuraavan asukkaan olisi mahdollisimman helppoa ja mukavaa muuttaa asuntoon.”

Vuokrasuhteen päättyminen
Vuokrasuhde päättyy automaattisesti määräajan loppuun. Vuokrasuhdetta ei tarvitse, eikä voi irtisanoa. Vuokrasuhteet ovat aina määräaikaisia. Vuokrasuhde päättyy määräajan loppuun, ellei uutta vuokrasopimusta ole tehty ennen määräajan päättymistä. Vuokrasopimus päättyy tällöin, vaikka kyseisenä päivänä olisi pyhäpäivä tai vastaava.

Loppusiivous
Vuokrasuhteen päätyttyä huoneisto ja siihen kuuluva kalusto on luovutettava hyvässä kunnossa ja perusteellisesti siivottuna. Huomioithan pois muuttaessasi, että ainakin seuraavat kohdat on siivottu:
– liesi ja uuni on puhdistettu
– jääkaappi ja pakastin on sulatettu
– parveke on siivottu roskista
– kaikki pinnat on puhdistettu
– ikkunat on pesty viimeisen vuoden aikana
– kylpyhuoneen kalusteet ja pinnat (esimerkiksi suihku, lavuaari ja wc) on puhdistettu muun muassa kalkkikertymistä

Asunnon luovutus ja avainten palautus
Asunto on luovutettava vuokrasuhteen päättymispäivänä kello 16.00 mennessä. Avaimet on palautettava ma-pe klo 8-16 välisenä aikana, ellei muuta ole nimenomaisesti erikseen sovittu.

Muuttoilmoitus
Heti pois muutettuasi on tehtävä muuttoilmoitus. Muuttoilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Sinun on syytä myös ilmoittaa osoitteesi muutos esimerkiksi työ- ja opiskelupaikkoihin, pankeille ja muille vastaaville tahoille.

Muutosta ilmoittaminen isännöitsijälle ja talohuoltoon
Sinun on muuttoilmoituksen tekemisen lisäksi ilmoitettava muutostasi myös isännöitsijälle ja talohuollolle. Tarkistathan, että olet siis ilmoittanut muutostasi vähintään näihin kolmeen paikkaan: www.muuttoilmoitus.fi (posti ja maistraatti), isännöitsijä ja talohuolto.

Lähtötarkastus
Asunto tarkastetaan vuokrasuhteen päätyttyä. Asunnon on oltava perusteellisesti loppusiivottu ja muutoin siinä kunnossa kuin se on ollut vuokralaiselle luovutettaessa. Asunnon kunnossa oleminen ja perusteellinen loppusiivous ovat edellytyksenä vakuuden takaisin saamiselle.

Asuminen

”Asuessa on paikallaan huomioida muutamia alla lueteltuja asioita, jotta asuminen sujuu mahdollisimman mukavasti ja mutkattomasti ja että kaikki viihtyvät asunnossa niin nyt kuin tulevaisuudessakin.”

Kotivakuutus
Huolehdithan, että sinulla on koko vuokra-ajan voimassa oleva täysarvokotivakuutus.

Sähkö
Sähkö kuuluu vuokraan, joten sinun ei tarvitse tehdä sähkösopimusta. Asunnoissa käytetään ekologista Bio10 sähköä.
Asunnoissa ei saa käyttää sähkölaitteita, jotka kuluttavat runsaasti sähköä normaaliin asumiseen nähden.

Yhteiset säännöt
Soluasunnossa asuttaessa on asukkailla oltava yhteiset, yhdessä mietityt pelisäännöt (siivousvuorot, tavaroiden säilytyspaikat jne.), jotta asuminen yhdessä sujuu mahdollisimman mukavasti. Mahdolliset riidat on ratkaistava sovinnollisesti.

Avaimet
Avaimista on tärkeää pitää hyvää huolta kaikkien turvallisuuden vuoksi. Jos avain katoaa, ota välittömästi yhteyttä vuokranantajaan. Vuokralainen, joka kadottaa avaimen on velvollinen maksamaan lukkojen uudelleensarjoittamisesta ja uusista avaimista johtuvat kustannukset.

Palovaroitin
Palovaroittimen toimivuus on tarkistettava säännöllisin väliajoin, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuokralaisen vastuulle kuuluu vaihtaa palovaroittimen paristo, mikäli palovaroitin ei toimi. Palovaroittimen toiminta testataan painamalla palovaroittimessa olevaa nappia, palovaroitin on toiminnassa, jos napista painettaessa tulee äänimerkki.

Jääkaappi ja pakastin
Jääkaappi ja pakastin on molemmat sulatettava vuokralaisten toimesta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Soluasunnoissa on hyvä sopia vuorot, joina kukin vastaa sulattamisesta ja tiedottaa sulattamisesta muita asukkaita.

Parvekkeet
Parvekkeilla ei saa käyttää lämmittimiä. Parvekkeet on tarvittaessa puhdistettava lumesta ja roskista.

Huoneiston kunnosta huolehtiminen
Tarkistathan aika ajoin ainakin seuraavat asiat ja siivoat säännöllisesti:
– jääkaapin ja pakastimen sulatus
– ikkunoiden pesu vähintään kerran vuodessa (koskee niin yhteisiä kuin omiakin tiloja)
– uunin ja lieden puhtaana pitäminen
– yhteisten tilojen siivoaminen vuorollasi
– parvekkeen puhdistaminen
– oman huoneen siivoaminen säännöllisesti
– palovaroittimen toimivuuden tarkastaminen
– lattiakaivon puhdistaminen
– liesituulettimen puhdistaminen ja suodattimen vaihtaminen
– taloyhtiön tilojen, kuten pyörävaraston, siistinä pitäminen

Pesutuvat ja kuivaushuoneet
Pesutuvan ja/tai kuivaushuoneen käyttövuoron voi varata pesutuvalta löytyvästä listasta. Listassa on myös ohjeet vuoron varaamiseen. Taloyhtiö tai talohuolto laskuttaa käyttömaksut aika ajoin suoraan asukkaalta.

Varastot
Soluasuntojen varastojen käytöstä on sovittava yhdessä muiden asukkaiden kanssa ja varastoja on käytettävä tasavertaisesti. Varastoissa ei saa säilyttää mitään vaarallisia aineita/ esineitä tai ylisuuria esineitä tms. Varasto on varustettava asianmukaisella lukolla.

Saunavuorot
Saunavuorot varataan saunalta löytyvästä listasta. Taloyhtiö tai talohuolto laskuttaa käyttömaksut aika ajoin suoraan asukkaalta.

Autopaikat
Autopaikkaa voi hakea ottamalla yhteyttä suoraan taloyhtiöön, jonka yhteystiedot löytyvät talon ilmoitustaululta. Taloyhtiö laskuttaa autopaikan suoraan asukkaalta.

Muutostyöt
Asunnoissa ei saa tehdä mitään muutostöitä (maalaukset, asennukset ym.) tai kiinnityksiä (taulukoukut ym.) ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Kylpyhuoneeseen ei saa porata reikiä.
Otathan huomioon, että vaikka saisit muutostyöhön luvan, vuokranantajalla ei ole velvollisuutta korvata työ- tai tarvikekustannuksia. Muutetut kohdat, joista ei ole sovittu palautetaan täysimääräisesti ennalleen vuokralaisen kustannuksella.

Tupakointi
Asunnoissa, taloyhtiön sisätiloissa ja parvekkeilla tupakointi on ehdottomasti kielletty. Tupakoida saa ainoastaan taloyhtiön siihen varaamilla paikoilla.

Lemmikit
Asunnoissa ei saa pitää lemmikkejä.

Vuokranantajan oikeus päästä asuntoon
Vuokranantajalle on vuokrasopimuksen mukaisesti varattava mahdollisuus päästä asuntoon siitä sovittaessa. Uusille vuokralaisille vuokranantaja voi esitellä yhteisiä tiloja ilman ennakkoilmoitusta.

Vuokrasopimuksen siirtäminen ym.
Vuokrasopimusta ei saa siirtää, eikä huoneistoa saa luovuttaa, jälleenvuokrata tai vaihtaa asukasta ilman vuokranantajan antamaa kirjallista lupaa.

Asumistuki
Nykyään kaikki, myös opiskelijat, ovat yleisen asumistuen piirissä, lisätietoja: http://www.kela.fi/yleinen-asumistuki. Yleistä asumistukea voit hakea Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta. Asunnot ja huoneet vuokrataan aina erillisillä vuokrasopimuksilla ja usean huoneen asunnoissa vuokralaiset eivät ikinä ole yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta.

Asunnon puutteet, viat ja muut asiat

”Vuokralaisen velvollisuus on pitää koko vuokrasuhteen ajan hyvää huolta asunnosta ja ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin, jos joku ei toimi, menee rikki tai jos vuokralainen huomaa jonkin puutteen tai vian.”

Vian tai puutteen huomattuasi sinun on tehtävä voitavasi suurempien vahinkojen välttämiseksi, mutta monet tilanteet vaativat myös yhteydenottoa johonkin tahoon.
Alla on taulukko yleisimmistä vioista ja puutteista sekä tieto siitä, voiko tilanteen hoitaa täysin itse, mihin kyseisessä tilanteessa tulee ottaa yhteyttä ja milloin asiasta tulee ilmoittaa myös vuokranantajalle. Tarkastathan aina taulukon ennekuin alat ottamaan yhteyttä kehenkään, jotta otattaisit yhteyttä suoraan oikeaan tahoon. Olethan vuokranantajaan yhteydessä vain, jos siihen on perusteltu tarve – monet asiat hoituvat parhaiten muuta kautta.

Varsinaisissa hätätilanteessa on aina soitettava yleiseen hätänumeroon 112.
Talohuollon ja isännöitsijän yhteystiedot löydän talon ilmoitustaululta, joka sijaitsee yleensä ulko-oven läheisyydessä tai yleisissä taloyhtiön tiloissa esimerkiksi kellarissa.

Puute, vika tai muu asia Voinko korjata asian itse? Kehen otan yhteyttä? Ilmoitus vuokranantajalle
jokin valo ei pala, lamppu rikki kyllä jos itse vaihtaminen ei onnistu, talohuolto ei
palovaroitin ei toimi kyllä, vaihda paristo ei
viemäri ei vedä tai vettä ei tule ei, estä lisävahinkojen syntyminen talohuolto ei
jostain vuotaa vettä, vesivahinko ei, estä lisävahinkojen syntyminen talohuolto kyllä
asuntoon kuuluva kaluste tai laite on rikkoutunut ei vuokranantaja kyllä
oma kaluste tai laite on rikkoutunut kyllä vakuutusyhtiö, korvaus kotivakuutuksesta ei
jääkaappi tai pakastin ei toimi tarkasta oletko hoitanut sulatuksen tarvittaessa vuokranantajaan, ks. kohta, jos jokin on
rikkoutunut
tarvittaessa
lukitus ei toimi ei talohuolto ei
avain on kadonnut ei vuokranantaja kyllä
avain on jäänyt sisälle talohuolto ei
liesituuletin ei vedä/ toimi kyllä, puhdista tuuletin ja tarvittaessa vaihda suodatin jos edelleen ei toimi, ks. kohta, jos jokin rikkoutunut ei
vika tai puute taloyhtiön yhteisissä tiloissa ei ensisijaisesti talohuolto ja toissijaisesti isännöitsijä ei
asia toiseen talon huoneistoon tai asukkaaseen liittyen
(melu tms.)
ei isännöitsijä ei
asia saunaan, pyykkitupaan, pyörävarastoon, autopaikkaan
tms. liittyen
ensisijaisesti talohuolto ja toissijaisesti isännöitsijä ei
asia toiseen asunnon asukkaaseen liittyen kyllä, pyri keskustelemaan asiasta ensin asukkaan itsensä
kanssa
tarvittaessa vuokranantaja tarvittaessa
vuokranmaksuun liittyvä asia vuokranantaja kyllä
taloyhtiön maksuihin liittyvä asia (esim. pyykkituvan ja
saunan käyttömaksut, autopaikkamaksu)
isännöitsijä ei