Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

  1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Liperin Kauppahuone Oy

Siltakatu 14 B 20

80100 Joensuu

y-tunnus: 25224764

  1. Rekisterin nimi

Joas asiakasrekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Liperin Kauppahuone Oy:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, Joasin asuntojen tarjoaminen ja niistä viestittäminen sekä palvelun kehittäminen ja asuntojen kunnon tarkistaminen, ylläpitäminen ja huoltaminen.

Edellä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden hoitamiseksi, asuntojen tarjoamiseksi ja palvelun kehittämiseksi sekä rekisteröityjen tunnistamiseksi sekä tilastointiin ja asiakasviestintään.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten henkilötietolakia.

  1. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– henkilön etu- ja sukunimi

– osoitetiedot

– puhelinnumero

– sähköpostiosoite

– työ- tai opiskelupaikkatiedot

– mitä asuntokohteita henkilö hakee

  1. Tietojen säännönmukainen kerääminen

Henkilörekisteriin talletettavat tiedot saadaan joas.fi -verkkosivujen asuntohakemuksen kautta.

  1. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Henkilörekisterin tiedot ovat ainoastaan Liperin Kauppahuone Oy:n käytössä, eikä niitä luovuteta ulkopuolelle.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta sivulliselle, eikä sivullisilla ole pääsyä tietoihin. Rekisteri sijaitsee palvelimella, joka on suojattu salasanoin.